Klub Swatch

Witryna umożliwia użytkownikom zarejestrowanie się w Klubie Swatch. Możliwe formy członkostwa to członkostwo zwykłe i płatne.

Usługi oferowane członkom Klubu Swatch zostały wymienione w Witrynie. Usługi oferowane członkom Klubu są przeznaczone wyłącznie dla użytkowników, którzy ukończyli 14 lat. Rejestrując się i korzystając z usług oferowanych członkom Klubu użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ukończył 14 lat oraz wyraża zgodę na przestrzeganie wszystkich postanowień niniejszych Warunków korzystania.

Rejestracja w ramach członkostwa płatnego zakłada uprzedni zakup jednego z zegarków Klubu Swatch w sklepie internetowym Swatch (patrz http://shop.swatch.com) lub w punkcie sprzedaży Swatch. Rejestracji jako członek klubu Swatch można również dokonać w sposób zwykły (w trybie offline). Użytkowników chcących otrzymać nasze materiały rejestracyjne zwykłą pocztą prosimy o kontakt pod adresem Swatch Club, a division of Swatch Ltd., Jakob Staempflistrasse 94, 2504 Biel / Bienne, Szwajcaria lub club@swatch.com. Prosimy również o kontakt użytkowników, którzy byli członkami Klubu w ramach struktury członkowskiej sprzed września 2012 i nie zakupili klubowego zegarka bądź chcieliby odnowić członkostwo płatne bez zamawiania zegarka klubowego.

Członkostwo w klubie wymaga rejestracji i utworzenia konta osobistego oraz podania w profilu użytkownika określonych informacji, szczegółowo wskazanych w procesie rejestracji. Żadne dane osobowe użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, data urodzenia i płeć, nie zostaną ujawnione innym użytkownikom (chyba że użytkownik ujawni je z własnej woli), a dostęp innych użytkowników do informacji rejestracyjnych ograniczony będzie do nazwy ekranowej wskazanej przy rejestracji lub zmienionej w trakcie trwania członkostwa, a także zdjęcia członka, jeśli zostało zamieszczone.

Rejestracja i członkostwo zwykłe lub płatne są nieważne, jeśli zabrania ich prawo krajowe.

Przy rejestracji jako członek Klubu Użytkownik zostanie poproszony o wybranie adresu e-mail i hasła umożliwiającego dostęp do konta osobistego. Użytkownik jest całkowicie odpowiedzialny za utrzymywanie swojego hasła w tajemnicy. Użytkownik wyraża zgodę na niekorzystanie w jakimkolwiek czasie z konta, adresu e-mail i hasła innego użytkownika oraz na nieujawnianie hasła osobom trzecim. Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe powiadomienie firmy Swatch, jeśli podejrzewa inną osobę o nieupoważnione korzystanie z jego konta lub uzyskanie dostępu do jego hasła. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za całokształt korzystania z jego konta.

Usługi oferowane przez Swatch członkom Klubu są przeznaczone wyłącznie do prywatnego użytku członków Klubu i nie mogą być wykorzystywane w połączeniu z jakimikolwiek działaniami komercyjnymi, z wyjątkiem działań wyraźnie popieranych lub zatwierdzonych przez firmę Swatch. Bezprawne i/lub nieupoważnione korzystanie z usług, w tym zbieranie, drogą elektroniczną lub inną, nazw użytkownika i/lub adresów e-mail członków dla celów wysyłania niechcianych wiadomości e mail bądź tworzenia nieupoważnionych łączy do Witryny albo umieszczania jej w ramce jest zabronione. Swatch może usuwać z profilu członka reklamy handlowe, łącza do podmiotów stowarzyszonych i inne formy zachęty handlowej bez powiadomienia, a także cofnąć przysługujące takiemu członkowi przywileje.